Hermetikken Øst – et bygg med historie og moderne fasiliteter

Det sitter mye historie i veggene i Badehusgata 33. Her har det vært hermetikkfabrikk, bank og salg av trelast. Mye har skjedd siden den gang. Nå framstår bygget som moderne, tilpasset dagens teknologi og logistikk – med mulighet for å justere ytterligere, etter leietakers behov.

Badehusgata 33 stod ferdig i 1907, som Claus Andersens fabrikk. Fram til 1928, var det enken hans som eide bygget. I begynnelsen ble det bare periodevis brukt til hermetikkproduksjon, som filial for hovedproduksjonen som lå i Badehusgata 5.

Men etter hvert ble det hermetikkproduksjon på permanent basis i Badehusgata 33. Først ved Orion Canning Co. A.s (1928–1932), deretter ved Nordland Canning Co. (1928–1940), før Trælastkompaniet tok over lokalene. Bygget, som i 1912 ble taksert til 7.500 kr, ble da solgt for 52.000 kroner.

Man kan alltids smile av disse beløpene. I dag har byggets verdi fått ny dimensjon: Beliggenheten i Østre bydel. Det som engang var et belastet område, har blitt Stavangers mest attraktive adresse – en levende bydel, der kulturlivsaktører og innovasjonsbedrifter jobber side om side.

Det er heller ingen ulempe at Badehusgata 33 ligger nær sentrum – eller fjorden, der de en gang hentet sardinene.

Antall arbeidsplasser: Ca. 48 - 55. Arealene renoveres og tilpasses kundens ønsker og behov.

×

Log In

Don't have an account?